Metalliteollisuus on Suomen teollisuuden suurin osa-alue, kattaen 39 % kaikesta teollisuudesta (2014). Metalliteollisuuteen kuuluvat metallituotteiden ja muiden tuotteiden valmistus, elektroniikkateollisuus ja sähkölaitteiden valmistus, kulkuneuvoteollisuus sekä tietenkin metallituotteiden valmistus ja metallin jalostaminen. Metalliteollisuuden ala työllistää noin 170 000 henkilöä, joista suurin osa-alue on metalli- ja muiden tuotteiden valmistus, joka työllistää yli 80 000 henkilöä. Näihin toimialoihin ja henkilöstömääriin mahtuu paljon erikoisosaamista. Onkin hyvä, että Suomen kokoisesta, väkiluvultaan pienestä valtiosta, löytyy erikoisosaamista sen suurimmalla teollisuuden alalla.

Kuinka hyvää on suomalainen erikoisosaaminen?

Suomalainen erikoisosaaminen on ainutlaatuista ja laajaa, oli ala sitten mikä tahansa. Metalliala ei ole tästä poikkeus, vaan maamme erikoisosaaminen on maailman mittakaavassakin erityistä. Olemme nähneet tämän esimerkiksi Nokian matkapuhelinten muodossa. Nokia teki matkapuhelimia, joista tuli koko kansan kommunikaatiovälineitä ensimmäisenä maailmassa. Elektroniikkateollisuuden ollessa osa metalliteollisuutta, keskittyy suurin erikoisosaaminen Suomessa sen alle. Kasino Ruotsissa on nykyään erikoisosaamisen käsite, sillä Ruotsista on tullut suuri määrä erinomaisia ja innovatiivisia nettikasinoja, ja tätä pidetäänkin Ruotsin erikoisosaamisena myös maailmalla. Samoin on Suomen kohdalla metalliteollisuudessa.

Metalliteollisuuden erikoisosaamisen esimerkkejä

Yksi esimerkki suomalaisesta metalliteollisuuden erikoisosaamisesta ovat suuret luksusristeilijät. Suomalaiset telakat ovat poikkeuksetta saaneet maailmalle lähtevistä suurten luksusristeilijöiden tilauksista suuren osan. Yhden risteilijän rakentamisen työllistämisvaikutus on valtava. Lisäksi esimerkiksi Kone valmistaa laadukkaita hissejä ja liukuportaita, joita se myy ympäri maailman. Ei ole harvinaista matkustaa Koneen hississä missä maanosassa tahansa. Hissit ja liukuportaat ovat luonnollisesti korkealla erikoisosaamisella valmistettua metallityötä, ja tämän myötä ne menestyvät. Suomessa tuotetaan myös paljon arvostettuja maa- ja metsätalouskoneita sekä esimerkiksi tunnettuja Fiskarsin saksia.

Metallialan erikoisosaamisen ja menestyksen lähtökohtana on yritysten nopea sopeutuminen uuteen teknologiaan, sen soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja toimiminen yritysten yhteisessä yhteistyöverkostossa, jossa jokainen soveltaa omaa erikoisosaamisen alaansa muodostaen yhdessä lopullisen tuotteen. Tämä on maailmalla ainutlaatuinen järjestelmä näin suurella toimialalla. Metalliteollisuus on myös läheisessä yhteydessä Suomen paperialaan, joka valmistaa suuret paperikoneet paperitehtaisiin sekä puutavaran keräykseen tarvittavat koneet. Voisikin siis sanoa, että paperiteollisuus pyörii metalliteollisuuden turvin. Suomalainen metalliteollisuus on verkosto pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä, joista kaikista löytyy oman alansa erikoisosaamista.