Kiina on kohdannut viimeisten vuosien aikana merkittäviä haasteita monella eri tapaa. Näihin tekijöihin lukeutuvat myös ilmansaasteet, jotka ovat aiheuttaneet kansakunnassa merkittäviä haasteita. Maassa menehtyy joka päivä ihmisiä tämän ongelman takia, mutta summa nousee vuositasolla yli miljoonaan. Käytännössä ilma on niin huonolaatuista, että siinä on vaikeaa hengittää. Ilmassa olevat pienhiukkaset tulevat mm. ajoneuvojen, tehtaiden ja erilaisten laitosten synnyttämistä päästöistä. Asia on todella vakava erityisesti isommissa kaupungeissa, joissa autoja liikkuu runsaasti.

Taistelu ilmansaasteita vastaan

Kiinan valtio on ryhtynyt toimenpiteisiin ja aloittanut kamppailun huonolaatuista ilmaa vastaan. Viranomaiset ovat määränneet myös saastuttavia firmoja vähentämään päästöjä, jotta asialle voisi tehdä konkreettisesti jotain. He uskovat, että lopputulos voisi näkyä ilman parantuneessa laadussa.

Käytännössä Kiinan viranomaisten toimenpiteet näkyvät siten, että maan terästeollisuuden kapasiteettiä on leikattu. Lisää tehtaiden sulkemisia odotetaan myös lähitulevaisuudessa, jotta ilmanlaatu paranee ja ihmiset voisivat paremmin. Tällä taistelulla voikin siis vähentää konkreettisesti myös ihmishenkiä, kun päästöjen määrää saa vähennettyä.

Polkutullit vaikuttavat markkinaan

Toinen merkittävä syy Kiinan tehtaiden sulkemiseen on länsimaiden ja Yhdysvaltojen asettamat rajoitukset. Länsimainen metalliteollisuus on ollut vakavien haasteiden partaalla viimeisen vuosikymmenten ajan. Edellisen kerran niillä meni äärettömän hyvin, kun Kiinan vauhdikas talouskasvu nosti teräksen kysyntää pilviin. Viimeisimmän globaalin laman aikana muutos on kuitenkin jättänyt pysyvän jälkensä teollisuuteen ja muuttanut kysyntää melkoisesti.

Ongelma on näkynyt markkinoilla rajuna ilmiönä. Kiinan terästuottajia on syytetty hintojen vääristämisestä, sillä niiden on sanottu myyvän tuotteita polkuhintaan maailmanmarkkinoilla. Lisäksi alueen on nähty tuovan Kiinan ylitarjonta maan ulkopuolelle. Käytännössä tämä kiinalaisten yritysten hinnoittelu on johdattanut kysynnän sinne, missä on kaikkein halvinta eli näiden tarjoajien parissa.

Erityisesti Yhdysvallat ovat käyneet kovaa polkumyyntiä vastaan. Se on aloittanut tullimaksujen veloittamisen maahan tuotavista terästuotteista, joita tulee mm. Kiinasta, Japanista ja Taiwanista. Käytännössä näiden tullien avulla pyritään nostamaan hintoja korkeammalle tasolle, jotta kotimaiset toimijat voivat kilpailla rehellisessä markkinaympäristössä.

Yhdysvalloissa teräkselle asetettua tullia on nostettu jo moneen kertaan. Euroopan unioni on niin ikään puuttunut asiaan ja määrännyt kiinalaiselle ja taiwanilaiselle teräkselle polkumyyntitulleja. Tämä asia ilmeni laajan tutkinnan välityksellä.

Polkumyynnille asetettujen tullien vaikutuksia on ollut vielä toistaiseksi suhteellisen vaikea arvioida lyhyen ajan johdosta, joten tulevaisuus näyttää tarkemmin, miten hyvin ne tehoavat. Italiassa sijaitseva Livigno on kuitenkin osoittanut, että perinteinen teollisuuskin pärjää hyvin Euroopassakin.