Raskas teollisuus on yksi merkittävä teollisuudenala, joka vaikuttaa maailman hiilidioksidipäästöihin. Se onkin joutunut Euroopan unionin ja muiden auktoriteettien listalle, kun puhutaan päästöjen vähentämisestä. Suuret teollisuuslaitokset käyttävät paljon energiaa, joten se on kestävän kehityksen kannalta äärettömän tärkeä asia.

Päästöjen vähentäminen terästeollisuudessaMonet metalliyritykset haluavat myös itse edesauttaa asiaa ja kertoa avoimesti prosesseistaan kestävän kehityksen edesauttamiseksi. Tämä prosessi on osa yhteiskuntavastuuta, jotta ne voisivat kiillottaa julkisuuskuvaansa. Niillä on toki myös huoli maapallon tilasta, sillä maailman keskilämpötila nousee jatkuvasti. Asiaa on yritetty hillitä erilaisten ilmastosopimusten myötä, jotta päästöt saataisiin paremmin kuriin.

Päästöjen vähentämiseen kiinnitetään Pohjoismaissa todella paljon huomiota, kun taas kehittyvien maiden teollisuudessa nämä asiat ovat vasta toisella sijalla, kun kasvua halutaan hakea rajusti ympäristöstäkin huolimatta. Ne eivät välttämättä niinkään kiinnitä huomiota ekologisiin asioihin. Kansainväliset ilmastosopimukset ovat kuitenkin laittaneet niiden tilanteen uuteen valoon, sillä kehittyvien maiden täytyy yhtä lailla osallistua asian eteenpäin viemiseen.

Metalli on kierrätettävä materiaali

Metallista puhuttaessa unohdetaan usein se, että tätä alkuainetta voi kierrättää. Käytännössä ylimääräiset ja turhat metalliosat voi laittaa niin kuluttaja- kuin yritystasollakin kierrätykseen. Tällä tavalla metalli sulatetaan korkeassa lämpötilassa, jossa sitä voi muokata uusiokäyttöön.

Tämä asia on hyvä huomioida niin teollisuuden kuin kuluttajienkin parissa, jotta kaikki materiaali tulee käytettyä sen sijaan, että se päätyisi kaatopaikalle pyörimään. Romumetallista voidaan jopa maksaa, joten vanhat terästuotteet, kuten kaivinkoneet, kannattaa ensisijaisesti myydä romumetallina eteenpäin.

Hiilidioksidivapaata terästä

Ruotsalainen teräsjätti SSAB kuuluu ehdottomien edelläkävijöiden joukkoon terästeollisuuden kestävässä kehityksessä. Se on hankkinut yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se kehittää erilaisia tapoja tuottaa metallituotteita ympäristöystävällisemmin. Yksi näistä on tuotantoprosessi, jonka lopputuotteena olisi tarkoitus syntyä vettä hiilidioksidin sijasta. Lisäksi se haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä pysyvästi. Tällaisilla tavoilla voi vähentää merkittävästi kokonaiskuormitusta ja hidastaa ilmastonmuutosta.

SSAB haluaa myös hyödyntää tuotantoprosessin ohessa kehittyviä sivutuotteita, jotta ne pääsisivät uudestaan kiertoon sen sijaan, että ne heitettäisiin roskiin. Tämä teko vähentää luonnon kuormitusta kaatopaikoilla, joten se on todella ympäristöystävällinen teko ruotsalaiselta teräsjätiltä.

Tuotantoprosessit kuntoon

Erityisesti isoilla teräsyhtiöillä on merkittävä rooli päästöjen pysäyttämisessä. Ruostumaton teräs on esimerkki mielenkiintoisesta materiaalista, sillä sen ympäristövaikutukset ovat käytön yhteydessä marginaalisen pienet. Esimerkiksi Outokumpu panostaa hiilijalanjäljen pienentämiseen kunnianhimoisesti, sillä yritys aikoo pienentää hiilidioksidipäästöjä lähes viidesosalla muutaman vuoden sisällä.